zakon o igrama na sre��u

URL

20) korišćenje reči: lutrija, loto, bingo i naziva drugih vrsta klasičnih igara na ... Dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama može dobiti ... igračnicu, kao i nadzor nad igračima i posetiocima, tako da se igra odvija u skladu ...

URL

Играма на срећу, у смислу овог закона, сматрају се игре у којима се учесницима, уз наплату, пружа могућност да остваре добитак у новцу, стварима ...

URL

slučajevima kada zbog nastanka okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ukupan ... 2) loto, keno i druge varijante ove igre i dodatne igre koje se priređuju uz ... TV tombola - Bingo je igra na sreću u kojoj se javno izvlače brojevi i to u izravnom TV ... roku koji mu je odredio inspektor, a kako bi se izvršio inspekcijski nadzor.

URL

Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuje se sistem i uslovi priređivanja igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara, vrste igara na sreću, naknade za ...

URL

6 феб 2020 ... Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz naplatu, pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, ...

URL

Umjetna inteligencija. Kao što navodi autor Steve Rabin (DeLoura, 2001), većina programera se drži jednostavne tehnike umjetne inteligencije koja radi dobro.

URL

Računalno razmišljanje bi bila četvrta. „analitička sposobnost“, uz čitanje, pisanje i aritmetiku, koja bi za učenje trebala biti dostupna svima [13], a programiranje ...

URL

Video igre su drastično napredovale u poslednjih dvadesetak ... Ako razmotrimo još neke žanrove video igara, ne možemo da preskočimo pucačke igre iz.

URL

Koka Juliška. Koka Mariška. Koka Marianne. (Jednog lijepog sunčanog dana u seosko dvorište dolazi koka Marianne iz. Pariza i to izaziva nezadovoljstvo dviju ...

URL

Umjetna inteligencija u pojedinim žanrovima igara . ... Svi navedeni dijelovi rade zajedno i ... odreĎeni stupnjem gladi, higijene ili socijalnim druženjem. Igrač će ...

URL

1. Uvod. Ovisnost o kockanju ili drugim riječima ovisnost o igrama na sreću spada u ovisnosti 21. stoljeća. Naravno, ona je postojala i ranije, no prije 21. stoljeća.

URL

moguće je igrati online), u lutriji (loto, bingo, grebalice/srećkice). 2.2. Kockanje među mladima u ... jednokratne srećke (strugalice i sl.), loto, te kartaške igre za ...

URL

volani, ribički štapovi, pištolji i puške. Kada bi arkadna ... određeni mjerni mehanizam (zadaci, tvrdnje i pitanja koji se odnose na problem istraživanja) odnosi na ... tempom ispunjavati upitnik i bez srama dati istinite odgovore. ... recimo svrhe toga da se u beta fazi igre ispita zadovoljstvo korisnika, trebalo bi dodati još neke.

URL

12 stu 2016 ... Didaktičke igre (engl. serious games) su interaktivne, kompetitivne lekcije s definiranim ishodima učenja koje učeniku dopuštaju zabavu ...

URL

ide i činjenica da se Olimpijske igre odrţavaju tek svake četvrte godine, a na njima nastupaju ... posljednjih u Rio de Janeiru 2016. godine. Poznata je činjenica ...

URL

2 pro 2019 ... Comel d.o.o. iz Karlovca, M. Vrhovca 11, OIB: 11085290021 (u daljnjem ... Priređivača na adresi M. Vrhovca 11, 47000 Karlovac kupe bilo koji.

URL

1 stu 2019 ... promotivnog perioda od 01.11.2019. do 30.11.2019. godine u bilo kojem Bingo maloprodajnom objektu na području. Republike Srpske kupi ...

URL

1 velj 2017 ... Registrirani igrač prihvaća ova Opća pravila činom pristupa svom HL ... SMS kod – jest kombinacija znakova koja igraču služi za provjeru dobitka tj. statusa ... sigurnosna provjera prilikom pojedinih postupka utvrđivanja ...

URL

Dopunski rad. Član 58. (1) Zaposleni koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim poslodavcem, ako posebnim ...

URL

11 ruj 2014 ... ZAKON. O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U. ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ. POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE.

URL

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE. MBS006. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum. Jer završetak Zakona je Hristos - na opravdanje svakome koji veruje. (Rimljanima ...

URL

Primordijalno, u krajnjoj liniji, Marx taj princip poima kao temelj- no regulatorno načelo svake robne privrede. Od bogatog znanstvenog nasljeđa što ga zatiče u ...

URL

6 мар 2012 ... Ličnu kartu s kvalificiranom potvrdom državljani BiH mo- gu koristiti i za ... osobna iskaznica, osim za prelazak državne granice. Potvrda i.

URL

između strankama sklopljen ugovor o posredovanju. (čl. 813. ZOO) ili ugovor o nalogu (čl. 749. ZOO). (…)kod ugovora o posredovanju glavna obveza postoji.

URL

zakona. (4) Ako pojedine odredbe ugovora o radu utvrĎuju manji obim prava ili ... niti davanje izjave o otkazu ugovora o radu od strane tog lica. ... izdavanje novih radnih knjižica, način voĎenja registra izdatih radnih knjižica i obrazac radne.

URL

Gaussov zákon v magn. poli. Ampérov zákon v magn. poli. Faradayov zákon elmag. indukcie. Maxwellove rovnice. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky ...

URL

18 svi 2017 ... ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona). U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine. Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16 i 10/17 ...

URL

Obiteljski zakon („Narodne novine, broj: 75/14., u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon 2014) stupio je na snagu 1. rujna 2014. godine te je istim danom Obiteljski ...

URL

ure|aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optere}enje vozi- la, osnovni ... noj/prometnoj traci/traku i na takvoj udaljenosti od raskrsnice/raskri`ja ili dru- gog mjesta ... tavljanje, promjena stepena/stupnja prijenosa, promjena smjera vo`nje, vo`nja ... hografa i guma/pneumatika ~lan/~lanak 203. stav/stavak 1.

URL

27 јун 2017 ... Лица одговорна за књижење рачуноводствених исправа ( чл.10, ст.2 ... назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна; ... У рачуну у опису услуге наводе предујам, што никако не може да буде опис услуге јер је.

URL

Obiteljski zakon („Narodne novine, broj: 75/14., u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon 2014) stupio je na snagu 1. rujna 2014. godine te je istim danom Obiteljski ...

URL

19 srp 2004 ... ZAKON. O BLAGDANIMA I NERADNIM DANIMA U. ŽUPANIJI ... Članak 1. Ovim Zakonom utvrñuju se blagdani i neradni dani u Županiji ...

URL

gde je ∇ istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji u m³. Pod brzim putničkim brodom ne smatraju se neistisninski brodovi čiji je trup potpuno iznad površine usled ...

URL

4 mar 2013 ... Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega Galeba . ... Sinjega galeba iz življenja revnih dalmatinskih ribičev, snov iz ... Vsa vas ena sama družina!

URL

Z A K O N. O POREZU NA DODATU VREDNOST. I. UVODNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ... PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i ... iznos prethodnog poreza u skladu sa čl. 28, 30. i 34. ovog ...

URL

2 јан 2015 ... 2) platne transakcije koje se izvršavaju preko zastupnika ovlašćenog za pregovaranje ili ... kupovina robe i usluga isključivo u prostorijama izdavaoca ovog instrumenta ili, u skladu sa ... However, if they so wish, the competent.

URL

29 јул 2015 ... ... cigarete i ostali duvanski proizvodi (cigare, cigarilosi, rezani duvan, duvan ... godišnje sa stopom rasta potrošačkih cijena koju utvrđuje organ ...

URL

Pored delova prijave iz člana 14. ovog zakona uz prijavu za priznanje kolektivnog žiga prilaže se opšti akt o kolektivnom žigu, a uz prijavu za priznanje žiga.

URL

Da li postoji mogućnost da se utvrdi radno vreme kraće od. 40 časova nedeljno, a ... 20 i to namerava da uradi u periodu od 90 dana. Prema tome, ne ... visini jedne četvrtine zarade ako živi sam, a ako izdržava porodicu ima pravo na naknadu ...