vilinski konjic

URL

5 sij 2018 ... ''Zeleni ekonomski razvoj'' u saradnji UNDP-a i Općine Konjic izvršena je toplifikacija Javne ustanove kroz postavljanje termofasade, promjenu ...

URL

Rezervne bore za izolacione aparate. 3. 72. Rezervne drzalice za lopate i grablje. 3. 73. Rolcange. 4. 74. Ručna zaga. 2. 75. Ručne lampe. 3. 76. Ručne lampe.

URL

Rezervne bore za izolacione aparate. 3. 72. Rezervne drzalice za lopate i grablje. 3. 73. Rolcange. 4. 74. Ručna zaga. 2. 75. Ručne lampe. 3. 76. Ručne lampe.

URL

Rezervne bore za izolacione aparate. 3. 72. Rezervne drzalice za lopate i grablje. 3. 73. Rolcange. 4. 74. Ručna zaga. 2. 75. Ručne lampe. 3. 76. Ručne lampe.

URL

U uvodnom dijelu rada prikazan je vilinski svijet prema tradicijskom pristupu, ... Tine Germ za broj dvanaest tvrdi da je „nebeski broj, simbol božanskog ...

URL

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA OKOLINU (LEAP) Općine Konjic. Osnovni ... briga i aktivnosti na rješavanju ovog problema, te akcijama komunalnih službi, Zeleni-.

URL

28 sij 2020 ... ĆIBO (RAMIZ) ELMA. 19. ĆIBO (MIRALEM) MAID. 20. ĆOHKOVIĆ(SALEM) ALMIN. 21. ... CENTAR ZA POSLOVNE. STUDIJE. GRAĐEVINSKI ...

URL

VILIN KONJIC - SIMBOL SREĆE, SNAGE, MIRA,. MUDROSTI... Većinu svog životnog vijeka vilin konjic provede u obliku larve (čak do 5 godina), ispod površine ...

URL

UVODNE NAPOMENE. Službe Općine Konjic pod kontrolom imaju brojne informacije, većinom u pisanom obliku, u originalu ili fotokopiji. Pristup informacijama ...

URL

Ovaj vodič sačinjen je sa ciljem da pomogne podnosiocima zahtjeva da u Općini Konjic ostvare svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa ...

URL

1. Naslovu. SEKRETAR. 2. “Peštan " d.o.o; Rade Janjuša 73, 78252 Trn/Läktaši. GO. 3. “CMC Ekocon ” d.o.o ,Bosanski put br. 215, 71.000 Sarajevo, Fadli Tatar.

URL

njima se trebaju formirati zeleni pojasevi. 2.5.4. INDUSTRIJA. U općini su uspostavljene industrijska zona Šljunkara, te poslovni inkubator Jablanica. Poslovne,.

URL

Kriterij za dodjelu ugovora je: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. 25. ... drvocid. Napomena: mogućnost upotrebe postojeće horizontalne letve ...

URL

12 tra 2017 ... Početna cijena nekretnine iz tačke 1. ,koji se prodaju kao cjelina, iznosi: ... iz tačke 1. pod a) ima isplatiti ODMAH u iznosu od 168.140,00 ...

URL

3 Kvaliteta površinskih voda na području općine Konjic, Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva. Konjic 7 Podatak usklađen sa brojem stanovnika općine ...