ko��ci���� ��w. donata w zadarze

URL

8 jun 2007 ... za notranje zadeve- Policija, Obœinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem ... Sv. Donat v dvorski kapelici je rimski vojak in muœenec, vre-.

URL

55. 8.3.3. Prezentacija 2: Povijesne prilike u doba izgradnje crkve sv. Donata.................... 57. 8.4. Vježba 3: Sv. Donat – Rotonda Presvetoga Trojstva u Zadru.