fiziološka flora

URL

MAKROFITSKE VRSTE U HRVATSKOJ . ... submerzno pripadaju ove vrste: Azolla filiculoides (paroţinasta paprat), A. caroliniana. (Azollaceae), Hydrocharis ...

URL

Equisetum palustre L. - močvarna preslica. Pojavljuje se na mjestima dužeg zadržavanja vode. Zbog sadržaja antivitaminskog faktora, koji razgrađuje vitamine ...

URL

15 sij 2011 ... Trening uspješnih veslača mora biti usredotočen primarno na aerobni trening, ali sa optimalnim odnosom anaerobnog treninga i treninga ...

URL

Zaštićene vrste su: planinski vodenjak (Triturus alpestris Laurenti), mali vodenjak (Triturus vulgaris L.), potočna pastrva (Salmo trutta L.). Park prirode Papuk ...

URL

12 мај 2016 ... povrda za gajenje na otvorenom polju i zaštidenom prostoru“. ... podstakla na istraživanja gajenja bukovače na ostacima ... sprema na žaru.

URL

1 mL izotonične otopine sadržava 9 mg natrijevog klorida. Pomoćne tvari: Voda, pročišćena; benzalkonijev klorid. Djelovanje i indikacije: Za svakodnevnu ...

URL

Smuđ na orly s tartarom (2 osobe). 120,00 kn. Perch on orly with tartar sauce - Zander a la Orly mit Sauce Tartar. Lignje - pržene, pohane. 35,00 kn. Squid - fried ...

URL

području su prisutne i slijedeće vrste: Lacerta horvathi (velebitska gušterica) i Vipera macrops (gorski žutokrug). Gmazovi Nacionalnog parka uglavnom su ...

URL

morja, gdje vas očekuje najveći koraljni greben na svijetu. Gdje odsjesti? Lizard Island nalazi se na samom Velikom koraljnom grebenu. To je ujedno i područje ...

URL

29 ožu 2013 ... Današnje crvotočine su homosporne (proizvode dvospolne ... Isoetes, posljednji preživjeli rod Isoetalesa, je niska biljka koja raste u različitim ...

URL

ovih biljaka (biljke u kulturi), neutralni (bez uočljivog utjecaja) i štetni (uglavnom invazivne vrste). Posebna se pažnja posvećuje alohtonim biljkama invazivnog.

URL

2009-present: Complutense University of Madrid. PhD: “Magnoliidae, Nymphaeidae,. Ranunculidae of Equatorial Guinea and taxonomic revision of the genus.

URL

Barn Swallow (Hirundo rustica). - Eastern Osprey (Pandion cristatus). - Glossy Ibis (Plegadis falcinellus). The project area may occasionally, and temporarily, ...

URL

biljke pješčarke stvorile su niz prilagodbi koje im omogućavaju opstanak na takvom staništu. ... mezofilne živice i šikare kopnenih, izuzetno primorskih krajeva. 3 ... travnjaka (Corynephoretalia, Festucetalia valesiaceae, Festucion vaginatae).

URL

Phillyrea latifolia L. Native to the whole Mediterranean. Basin. It is found both on limestone and siliceous substrata. It occurs fre- quently in sclerophyllous woods.

URL

Zigolo dolce. Cyperus esculentus L. (Famiglia: Cyperceae, Ciperacee). Sinonimi: Mandorle di terra, Dolcichini. L'origine dello Zigolo dolce, oggi ubiquista, ...

URL

15 velj 2011 ... najzastupljeniji hemikriptofiti s 94 vrste (54%), a zatim hidrofiti s 28 vrsta (16%). (tablica 2.). U fitogeografskoj analizi dominiraju biljke ...

URL

puzajuća ivica. H eu-as r/l/š l. Glechoma hederacea L. puzava dobričica. H eu-as ... Verbena officinalis L. ljekoviti sporiš. Th eu-as r/l/š arch. E, As, Af. Violaceae.

URL

Italica (Borckh.). Auch die Kirschpflaume (kroat. : „Zerdelije", „Zandarike", ,,Turguljea) = * var. myrobälana. (L.) [P. cerasifera Ehrh.] wird im Lande kultiviert (vergi.

URL

Osobni podaci. 1. Ime, prezime, ime oca (za udane i djevojačko prezime):. 2. Puna adresa stanovanja. 3. Kućni telefon – mobitel: 4. Datum i mjesto rođenja: 5.

URL

30 lip 2019 ... Flora mahovina istraživana je na području naselja Selina i okolici ... Ključne riječi: prave mahovine, jetrenjače, biogeografski elementi, staništa, ...

URL

[Phillýrea, -ae f. ... suponen sería un labiérnago (Phillyrea sp. pl.) ... [latifólia]. Ph. media L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 847 (1759). Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” ...

URL

Neki, kao što su rusomača (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) i crvena mrtva kopriva (Lamium ... Slika 7. Prava rusomača. Slika 8. Perzijska čestoslavica.

URL

_____. _____. 2. All the Crooked Saints. Maggie Stiefvater. _____. _____. 3. American ... _____. 7. Blood for Blood (#2) ... The Darkest Minds (#1). Alexandra ...

URL

30 lip 2014 ... Ključne riječi: urbana flora, vaskularne biljke, Mostar, Bosna i Hercegovina, Balkanski poluotok. INTRODUCTION. The city of Mostar is situated ...

URL

kao drugi faktor navodi uticaj invazivnih vrsta, skreće se pažnja na ozbiljnost problematike invazivnosti pomenutih vrsta i ... 2012), a u Koreji i Japanu kao narodni lek za lečenje ateroskleroze, astme, hipertenzije i raka ... (morska repa, čičoka).

URL

od oko 8 km, Silba pripada skupini malenih otoka. Najviši je ... da otok Silba ima srednju godišnju temperaturu od 15 ... Vegetacijska karta otoka Paga s općim.

URL

3 velj 2010 ... drveća dominira hrast kitnjak (Quercus petraea), a mjestimično se mogu pronaći obični grab ... Šumarski list, 134 (1-2), 25-43. Škvorc, Ž.

URL

Etažer za kolače kameni 20/25x24cm. Kat.br.10713. 999din. Daska za sečenje bambus 30x20x0,9cm. Kat.br.10748. 429din. Kutija za escajg 34x25x4,5cm.

URL

31 pro 2013 ... ... 11,76%), zatim slijede glavočike cjevnjače (Asteraceae, 9,94%), mahunarke (Fabaceae, 6,81%) i usnače (Lamiaceae, 6,81%). Spektar život-.

URL

The karstic islet of Vrnik on the eastern Adriatic coast. (WGS84: 42°56′9″N 17°10′9″E; or according to Croatian. Terrestrial Reference System 1996 (HTRS96): ...

URL

LABINPROGRES - TPS d.o.o. Dubrova bb, 52220 Labin, Hrvatska. Tel. 385 52 851 824 ... Dijelovi koji se nalaze u blizini mogu dostići temperaturu od 80°C.

URL

15 lip 2009 ... sredozemna vodopija. R. -. Convolvulaceae. Calystegia soldanella (L.) R. Br. pješčarski ladolež. R. CR. Convolvulus lineatus L. uskolisni slak.

URL

BUK – Glasnik Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, ISSN 1847-6511. Šibenik, listopad 2011. ... pojačani marketing, promocija, prezentacija i edukacija ...

URL

stotinu manjih jezera (mrtvica) i vodenih tokova te dva velika umjetna jezera HE Čakovec i Dubrava. Međimurje je smješteno na sjeverozapadu Hrvatske (Sl. 1.) ...

URL

Sonuç: Sonuç olarak düzenli klorheksidin gargara kullanımının patojen bakteriler de dahil olmak üzere oral bakteri oranında azalma sağladığı bu durumun da oral ...

URL

Abies & Pinus forests, Platanus stands, abandoned fields. 1000-. 1300 m. 5. ... C. rapunculus L.: (Gan. 1940: 33). * C. sparsa Friv.: 5 (Dim. 4747), 20 (Dim. 4748).

URL

Izdajatelj Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Za izdajatelja Matjaž Kuntner. Založnik Založba ZRC, ZRC SAZU. Za založnika Oto Luthar. Glavni urednik ...

URL

UPORABA: Sredstvo BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE deluje kot dotikalni in želodčni insekticid s širokim spektrom delovanja. Uporablja se za ...