elion nekretnine

URL

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE. (dalje u tekstu: Ugovor). Uvodne odredbe. Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj vlasnik ...

URL

Uvjerenje o adresi ili Katastarski plan s identifikacijom čestica (ako u ZK nije upisana adresa ili je ... (zemljišnoknjižni ili gruntovni izvadak) moguće je pribaviti:.

URL

utvrđenu naknadu (proviziju) ukoliko kupoprodajni ugovor bude sklopljen. Članak 2. Posrednik je dužan tražiti priliku za sklapanje ugovora pažnjom dobrog ...

URL

Kao registrovani korisnik portala možete vršiti ubacivanje oglasa na portal NEKRETNINE.BA. Svi upiti za navedenu nekretninu će dolaziti direktno na Vaš e-mail ...

URL

Javni biljeŽnik Mladen Burec iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula l, na zahtjev ... BILJE, kod općinskog suda u osijeku, ZemljišnoknjiŽni odjel Beli Manastir, ...

URL

Ovaj Standard se primjenjuje na priznavanje, mjerenje i objavljivanje ulaganja u nekretnine. 3. Između ostalog, ovaj Standard se primjenjuje na mjerenje udjela ...

URL

4 мар 2018 ... UPRAVA - 24-NEKRETNINE. Mjesto i datum ... Prevoznik, pravno ili fizičko lice /YINIST in Ars UPRAVA ZA CILRETNINE. Mjesto i datum ...

URL

Primjeri troškova koji se ne uključuju u poreznu osnovicu. Ako je naknada za ... i obračun amortizacije, tako knjigovodstvena vrijednost kamiona poslije remonta ...

URL

renovation of Mercator in Split was finished and the centre now operates under the name of Salona Mall. The majority of investors will remain focused on the ...

URL

4. gat otoka Vanga. 5. gat Vile Brijunka. 6. trajektni pristan – otok Vanga. Navedene građevine se nalaze u sklopu NP Brijuni, kao dio lokacije zaštićene u sklopu ...

URL

„Ulaganje u nekretnine je nekretnina (zemljište ili građevinski ... „Trgovačko društvo MN poslovnoj zgradi koju koristi u obavljanju vlastite djelatnosti mijenja.

URL

4 velj 2019 ... GEORAD D.O.O. U STEČAJU, 21300 MAKARSKA, ZRINSKO FRANKOPANSKA S-7, OIB: 78126748207 , zastupanom po stečajnom ...

URL

24 апр 2019 ... veka trajanja sredstva. Osnovicu za obračun amortizacije čini nabavna vrednost osnovnog sredstva umanjena za njihovu rezidualnu vrednost.

URL

29 kol 2017 ... Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nehetnina (NN 105/15) ... odredbama Zakonz o procjeni vrijednosti nekretnina NN 78/2015 i ...

URL

Tužba radi opravdanja zajedničke hipoteke. 6. Brisovna tužba. 6.1. Pojam. 6.2. Aktivna i pasivna legitimacija. 6.3. Tužbeni zahtjev. 7. Učinak nekih zabilježbi i ...

URL

9 sij 2018 ... upisano u broj zk uloška: 0000, prema kopiji izvatka iz zemljišne knjige u prilogu elaborata. Sažetak. ETAŽNI DIO. Ozn. Elaborata: S-0000/2018.

URL

1) Privredno društvo “RADOŠEVIĆ NEKRETNINE“ d.o.o. Beograd, ul. ... nepokretnosti, radi zaključenja Predugovora i Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, pri.

URL

novog IKEA centra ... autocestu A3 kod čvora Rugvica - ... površinama između 200 i 8.000 m ! Skladišni su dostupni u površinama od 1.000-12.000 m2. Rugvica ...

URL

Centar Cvjetni. Zagreb ... shifts among retail chains, including Spar's acquisition of Billa, the announced closure of Konzum stores and Müller's acquisition of ...

URL

22 stu 2012 ... iznos. %. Ukupno. 20.252.233.199. 100,00 porez i prirez na dohodak10.025.395.012. 49,50 porezi na imovinu. 809.468.268. 4,00 porezi na ...

URL

(broj katastarske čestice) b) za nekretnine koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ... rješenje o nasljeĎivanju, darovni ugovor ili odluka tijela uprave ili suda)

URL

19 јан 2019 ... prostora za rad ima još mno- go“, rekla je nakon Okruglog stola Marjana Maraš, pred- sednica Komisije za ostvari- vanje rodne ravnopravnosti.

URL

interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor o kupoprodaji ... svaki put kada POSREDNIK predmetnu nekretninu prezentuje kupcu i tako svojim potpisom ...

URL

U izračun EKS-a uključeni su troškovi police osiguranja od osnovnih opasnosti za nekretninu i police osiguranja korisnika kredita od posljedice nesretnog ...

URL

zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina ... Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine ... 4561-624, fax: 4828-499, e-mail: trgovina @hgk.hr.

URL

4. gat otoka Vanga. 5. gat Vile Brijunka. 6. trajektni pristan – otok Vanga. Navedene građevine se nalaze u sklopu NP Brijuni, kao dio lokacije zaštićene u sklopu ...

URL

EU-a i kreiranje prijedloga za uvođenje istog u hrvatski porezni sustav. Ključne riječi: porez na nekretnine, Europska unija, parametri poreza na nekretnine. 1.

URL

prometu nekretnina i koje je upisano u Registar posrednika u prometu nekretnina pri HGK-u. U Agenciji MAR-ING nekretnine su zaposleni agenti posredovanja ...

URL

REHNŠIBER nekretnine i komunalne djelatnosti, Đakovo, S. Radića 5, OIB: 09618293980, vlasnik VLADO RECHNER, tel. 031/815-001 i. SUVLASNICI ...

URL

sa dvije podrumske etaže u kojima se nalaze garažna parkirna mjesta. Svaki objekt ... kupaonicama su predviđeni kupaonski rešetkasti radijatori (tzv. lojtrica) i podno dogrijavanje. ... ventilator s timerom, za perilicu rublja. Komunikacijski ...

URL

građevinskog sektora najviše pridonio oporavak tržišta nekretnina (slika ... Napomene: Obuhvat vodećih trgovačkih društava: Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka-Zagreb, GP Krk, Bina-Istra ... Dostupno na: https://www.burza-nekretnina.com/.

URL

treći (u konkretnom bio bi to kupac/vlasnik nekretnine) preuzima dug (hipo- ... bilježnikom.43 Naime, ovrha na nekretnini određena rješenjem o ovrsi na temelju.

URL

Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci i Drvodjelsko - tehničkoj školi Vinkovci. Članak 1. ... Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci – u omjeru 50/100. • Srednja ...

URL

Popis suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima sadržan je u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog ugovora. II. UPRAVLJANJE U ZGRADI. Članak 3.

URL

Lisinskog 1 A, Temeljni kapital: 20.000kn, IBAN: HR8423600001102660714 otvoren u Zagrebačka banka, Zagreb, Osnivač: Stipo Vidović. <. Izgradnja i prodaja ...

URL

Hrvatske s Općinom Plaški sklopi ugovor o darovanju nekretnine te se ovlašćuje potpredsjednik. Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane za potpisivanje ...

URL

Uz ponudu se prilaže: - preslika osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno dokaz o upisu u sudski registar za pravne osobe,. - dokaz o uplaćenoj jamčevini ...

URL

20 sij 2020 ... ILICA 37. 24,40. NE. TERRA SOL d.o.o.,. ZAGREB. 24.04.2015 - 24.04.2020. 1.052,00 kn. 10. PP524 ... ZAGREB. NIKE GRŠKOVIĆA 2. 192,00.

URL

promjeni svojih interesa (prodajna cijena, datum useljivosti nekretnine, itd.) i svaku promjenu stvarnog ili pravnog stanja imovine, najkasnije u roku od 8 (osam) ...