blasfemija značenje

URL

Vuković: Blasfemija i krivično pravo – sloboda izražavanja naspram vređanja ... koji ispituje granice moralnosti i ima izvesno simboličko značenje, i da sama ...

URL

Premda je preneseno znacenje sasvim jasno, u talijanskim opcim r~ecnicima nema ekvivalentnoga metaforicnog frazema. te ga treba. drugaCije prevesti.1.

URL

U mom životu vjera ima jako veliko značenje upravo zato što Bogu predajem sebe i dopuštam mu da me On vodi. Naravno, važno je i prakticirati tu vjeru, jer ne ...

URL

18 svi 2019 ... Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga ... 'oruđu' počiva na metonimijskoj vezi koja implicira da svaka imenica koja označuje ...

URL

Imunoterapija (hiposenzibilizacija) uključuje primjenu subkutanih injekcija s rastućim koncentracijama specifičnog alergena u bolesnika s alergijom. Alergen ...

URL

Značenje brojeva. Numerologija vam pomaže da ... SRETNI BROJEVI Sretni bojevi pružaju bezbroj mogućnosti vlasniku koji ga nosi. Pruža mu okolnosti koje ...

URL

Neki trepetljikaši su prisutni u svih preživača, dok se druge vrste ne susreću tako često. Uglavnom pronalazimo 5-6 različitih rodova u istom domaćinu, ali sa ...

URL

ZNAČENJE ANGIOGENEZE I. TIPA HPV-a ZA TERAPIJU I. PROGNOZU INVAZIVNOG. KARCINOMA VRATA. MATERNICE. DISERTACIJA. Zagreb, 2006.

URL

ANALOGIJA U PRAVU: ZNAČENJE I UPOTREBA. Sažetak: Zaključivanje na temelju analogije javlja se u svakodnevnom životu i raznim područjima ljudskog ...

URL

IZRAZI, ZNAČENJE I GOVORNI ČINOVI ... vrsta govornih činova te definirati pojmove propozicija, pravilo, značenje i činjenica. ... ne implicira da izrazi referiraju.

URL

Simboli odštampani na poleđini tapeta ili na priloženoj deklaraciji daju važne informacije o kvalitetu, karakteristikama i postavljanju. ODRŽAVANJE.

URL

Rolf J. Pöhler: Teološko značenje Gospodnje večere - Biblijski pogledi, 23 (1-2), 59-74 ... 13-36), koji povezuje izraze kao što su Hosana (usklik mesijanskog ...

URL

SAŽETAK. Javnozdravstveno značenje depresivnog poremećaja ... Tablica 3. Incidencija unipolarnog depresivnogi poremećaj po dobi u europskoj regiji SZO.

URL

multimodalni, višenačinski, kombinirani, intermodalni, integralni i komodalni. ... Izraz „transport“ ima međunarodno značenje, a nastao je od latinske riječi ...

URL

11 pro 2006 ... značenje i oličavanje pierre francastel. — status umjetničkog djela. > Onome ... razlikovati dva komplementarna ali međusobno nesvodiva pos-.

URL

Blok podataka o vozaču vlasniku kartice vozača ... Kartica vozača (slika 5) identificira vozača i omogućava zapisivanje podataka ... tvrtka AKD d.o.o. iz Zagreba.

URL

Kroz povijest, razvoj i propast društava i civilizacija voda je bila bitan ... Svjetska banka kao uvjet za zajam prisilila vladu Bolivije da privatizira usluge ... organizacija pa sve do danas politka oko vode oduvijek je bila značajan dio života ljudi.

URL

U prvoj fazi Prvoga svjetskoga rata, od rujna do studenoga 1914. godine, odvijala se bitka na Drini. Srpska i potom jugoslavenska mitologija tvrdile su da su se ...

URL

U ovom radu istražit ćemo značenje i vrste poslovne komunikacije u poduzeću, ... c. lateralni komunikacijski putovi ĉine formalnu liniju komuniciranja, a koji.

URL

Opisuju se i moguće sintaktičke uloge dativa; besprijedložni dativ kao neizravni objekt, atribut, priložna oznaka mjesta, predikatno ime, veznička riječ i apozicija, ...

URL

POVRATNE ZAMJENICE U HRVATSKOM JEZIKU ... se primijetiti kako neki autori pri opisu povratne zamjenice (sebe), njezin ... Hrvatski se jezik voli znanjem.

URL

STRUKTURA I ZNAČENJE HRVATSKIH ANTONIMA: OD ANALIZE ... značenje ne izražava korijen riječi, već afiksalni ... (konverzivni, vektorni i komplementarni).

URL

Konstantinov slavoluk u Rimu (315). 72 lATINA & GRAECA- NOVA SERIJA 24. KONSTANTIN l KRŠĆANSKA UMJETNOST: ZNAČENJE 313. GODINE. TEME.

URL

ona takodje sažima značenje bezbednosti radi uspostavljanja jedinstvenog ... ne-bezbednosnog, koncept bezbednosti je trivijalan koncept koji iza sebe ostavlja ...

URL

ZNAČENJE RIJEČI POSlEK U DUBROVACKIM POSLOVICAMA. Stjepan Ivšić. Riječ posjek u Vukovu Rječniku ima samo jedno značenje: zimina, t. j. svinjče ili ...

URL

Šta je to što daje jednom inače mrtvom simbolu značenje i kako se to odvija? ... na svet, logos je pojam koji sjedinjuje govor, reč i smisao i pridodaje im gotovo.

URL

porast incidencije i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti u ovim zemljama još je uvijek postojao u nekim zemljama iz ove skupine dok je u većini njih nastupio ...

URL

umro njihov vladar Ogotaj, oni napustiše proganjanje Bele i povratiše se u Aziju. Tako se Klis, Hrvatska i Ugarska oslobodiše Tatara. Ali ostaviše dobar nauk ...

URL

Asklepijev je pandan u rimskoj mitologiji. Eskulap, a bio je znan i pod ... Hermesov štap (kaducej) obavijaju dvije zmije, a Asklepijev jedna zmija. Na Hermesovu ...

URL

jezik, književnost, značenje bave se ideologijama, društvenim i umetničkim pokre- ... Izuzetno suptilna percepcija i živa imaginacija likova iz ove proze.

URL

Ljubica Farkaš. ZNAČENJE DIREKTNE. MIKROSKOPIJE U ... ZNAČENJE DIREKTNE. MIKROSKOPIJE U ... 14, 34 000 Požega. • Telefon: 385 (98) 777 818.

URL

Kapital, kao ni cjelokupan opus Marxove kritike političke ekonomije kao ontologi- je otuđenoga društvenog bitka ne mogu smatrati zastarjelima. Ključne riječi: ...

URL

U radu su taksativno navedeni najznačajniji predlozi u albanskom i srpskom jeziku, njihova značenja (osnovna i prenesena) kao i grupa predloga koja ima ...

URL

Ključne riječi: sol, soljenje, salamurenje, halofilne ... Soljenje je uz sušenje i dimljenje jedan od naj- ... inćuna; taj mikroorganizam opstaje i u aerobnim i.

URL

Irena Sedonja i Nataša V. Budihna: Značenje SPECT-a kralježnice u scintigrafiji kostiju kod metastaza i benignih bolesti kralježnice. Med Vjesn 1998; 30(1-2): ...

URL

Crkva je dobro uočila značenje, što bi ga — iu pozitivnom i u negativnom smislu - najnoviji razvitak psihologije mogao imati za religiozni život. Po- kojni veliki ...

URL

12 Feb 2017 ... 4 Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Department of ... the hypothalamic, pituitary portal and pituitary gland level and possibly ...

URL

KVANTITATIVNO ZNAČENJE KEMIJSKE. REAKCIJE. 4. MJERODAVNI REAKTANT : reaktant koji će se u reakciji jedini potpuno potrošiti !!! (ako je η= 100 %).

URL

GENEZA I ZNACENJE SOLJANOVffi. DRAMSKIH METAFORA I PARABOLA. I KUSANOVIH SCENSKIH IGARA I SATIRA. Branko Hecimovic. (Skica za knjigu).